دعای فرج

نمونه سوالات پایه هفتم

شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٩
۱:۳۱ ‎ق.ظ
محمـــــدباقر عـــــزیــــــزی

نمونه سوالات پایه هفتم ____ درادامه


 

بسمه تعالی                   آزمون مطالعات اجتماعی پایه هفتم– سال تحصیلی 94-1393

ردیف

سؤالات

بارم

الف

 

 

 

 

 

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

1- کدام یک جزء ویژگی های طبیعی نمی باشد؟

الف) موقعیت جغرافیایی           ب) فعالیت های اقتصادی              ج)ناهمواری ها             د)زندگی جانوری

2-استان از چه طریقی اداره می شود؟

الف) شهرداری                       ب) شورای شهر                    ج) فرمانداری               د) استانداری

3-یکی از مهم ترین عواملی که موجب گوناگونی یا تنوع زیستگاه ها در کشور ما شده است کدام می باشد؟

الف) تنوع آب و هوایی           ب) استان های زیاد              ج) تنوع جانوری             د) بودن در قارة آسیا

4-یکی از چیزهایی که حیات زیستگاه را تهدید می کند چیست؟

الف)آب و هوا                       ب)حمل و نقل                     ج) زباله                  د) کارخانه ها

 

 

 

 

2

 

 

ب

صحیح یاغلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخص کنید.

5) عکس ها وسیلة مهمی برای مطالعه و شناخت محیط هستند . ص           غ

6) ایران در جنوب شرقی آسیا واقع شده است .ص              غ

7) میزان بارش یک ناحیه را با نمودار خطّی و به رنگ قرمز نشان می دهند.   ص           غ

8) یکی از راه های شکر گزاری از نعمت های الهی این است که رابطة درست و صحیح با طبیعت داشته باشیم.ص           غ

 

 

 

2

ج

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

9) در زیر هر نقشه خطی مشاهده می کنید که به آن    .................می گویند و با استفاده از آن می توانید فاصله

واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید.

10) نواحی پست و هموار ایران شامل     ....................  و ……............. است.

11) مهم ترین عناصر آب و هوا     ...................... و .................  است.

12) مهم ترین عاملی که موجب شده است برخی از گونه ها برای همیشه از بین بروند یا در معرض خطر قرار بگیرند     ........................  بوده است.

 

2

 

 

 

13

 

با توجه به مطالب کتاب عبارات زیر را ادامه دهید.

الف-نقشه تصویری افقی .............................................................................................................

ب- نظارت بر ساخت و ساز یعنی....................................................................................................

ج – انسان ها می توانند فقط در حدی که...........................................................................................

2

 

14

اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

الف) کره جغرافیایی: ...................................................................................................................

ب) زیستگاه : ...................................................................................................................................

1

ردیف

صفحه دوم            سؤالات

بارم

15

شما دانش آموزان عزیز چه کارهایی را برای حفاظت از محیط زیست می توانید انجام دهید؟ ( 2 مورد )

1- ...............................                       2-. ...........................   

1

16

انواع عکس های جغرافیایی را نام ببرید.

1- ...............................              2-. ...........................          3- ..............................                      

5/1

17

از مهم ترین خدمات شهرداری ها سه مورد بنویسید؟

1- ...............................                   2-. ...........................                   3- .........................                    

5/1

18

دامنه های شمالی و جنوبی رشته کوه البرز را مقایسه کنید.

الف) از نظر آب و هوایی:

ب) از نظر پوشش گیاهی :

1

19

موارد مربوط را به هم دیگر وصل کنید.

1- ناحیه معتدل و مرطوب خزری                                    الف) زمستان های سرد و تابستان های خشک

2- ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی                             ب) مرطوب ترین ناحیه آب و هوای ایران

3- ناحیه گرم و خشک داخلی                                           ج) تابستان های بسیار گرم و زمستان های ملایم

4- ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب                                  د) از نظر پوشش گیاهی بسیار فقیر است   

1

20

از مناطق حفاظت شده کشورمان دو مورد نام ببرید؟

1- ...............................                       2-. ...........................   

5/1

21

در نقشه زیر چهار منطقه آب و هوایی ایران را مشخص کنید.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

بسمه تعالی       آزمون مطالعات اجتماعی پایه هفتم دبیرستان شاهد  – سال تحصیلی 94-1393

ردیف

سؤالات

بارم

الف

 

 

 

 

 

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

1- مهم ترین حق انسان ها کدام می باشد؟

الف) داشتن غذا ، لباس و مسکن          ب) داشتن سواد و تحصیلات          ج) داشتن امنیت           )حق حیات و زندگی

2-به وظایفی که هر یک از ما برعهده داریم و انتظار می رود آن ها را انجام دهیم چه می گویند؟

الف) حقوق متقابل                ب) حقوق طبیعی                  ج) مسئولیت                    د) حق

3-نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی برای مدت چند سال از سوی مردم انتخاب می شوند؟

الف) 4 سال                         ب) 6 سال                          ج) 8 سال                       د) 5 سال

4-بین حق و مسئولیت چه رابطه ای وجود دارد؟

الف)حق بیشتر باشد            ب)مسئولیت بیشتر باشد             ج) تعادل داشته باشد             د) کمتر یا بیشتر تفاوتی ندارد

 

 

 

 

2

 

 

ب

صحیح یاغلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخص کنید.

5) «عبادت خداوند و شکرگزاری از نعمت هایش » مربوط به مسئولیت نسبت به خودمان است . ص             غ

6) سعی می کنم برای بهداشت و پاکیزگی در محیط زندگی ام به محیط زیست آسیب نرسانم.ص              غ

7) با ورود به اجتماع ، روابط اجتماعی میان ما و دیگران برقرار می شود و نسبت به هم حقوق پیدا می کنیم.   ص           غ

8) قانون اساسی ما در همه قانون ها است و سایر قوانین در چارچوب آن تصویب می شوند.ص           غ

 

 

 

2

ج

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

9) منظور از  .................چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش ، شایستگی داشتن آن ها را دارد.

10) وقتی فردی وظایف و تکالیف خود را خوب انجام می دهد می گویند او فرد   ...............  است.

11) نمایندگان پس از ادای سوگند ، از بین خود فردی را به عنوان    .................. انتخاب می کنند.

12) هرگاه مقررات به وسیله یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود نام    .........................  به خود می گیرد.

 

2

 

 

 

13

با توجه به مطالب کتاب عبارات زیر را ادامه دهید.

الف-تبعۀ یک کشور بودن موجب می شود ......................................................................................................

ب- شکر گزار بودن یعنی استفادۀ.................................................................................................................

ج – عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه علاوه بر........................... 

د- گاهی مقررات به صورت دستورهای  ......................................................................................

.

 

 

 

2

 

ردیف

سؤالات

بارم

14

رابطه بین گزینه ها را پیدا کرده و بنویسید.

الف – 6 نفر حقوقدان شورای نگهبان  #                         #  مردم

ب – نمایندگان مجلس خبرگان #                                   # قوه قضائیه

ج – 6 نفر فقیه شورای نگهبان #                                     # رهبر

5/1

15

شما برای حفظ و مراقبت از بدن خود چه اقداماتی انجام می دهید؟ ( 3 مورد )

1- ...............................                       2-. ...........................    3-  ...........................                                         

5/1

16

دو علت مهم به وجود آمدن قوانین و مقررات در جامعه را بنویسید.

1- ...............................................................                       2-. ..............................................................  

2

17

با توجه به دو بخش مهم قوه مقننه نمودار را تکمیل کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2

18

از وظیفه مهم و اصلی شورای نگهبان 1 مورد بنویسید.

..................................................................................................................................................

2

19

 

حقوق ما

مسئولیت ما

در محیط خانه و خانواده

.......................................................

.......................................................

در محیط مدرسه

.......................................................

.......................................................

در محیط زندگی کشور و جامعه

.......................................................

.......................................................

 

 

جدول زیر را کامل کنید. ( از هر کدام یک مورد )

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ردیف

                سؤالات

بارم

الف

 

 

 

 

 

 

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

1- علت اصلی تراکم جمعیت در ناحیۀ خوزستان چیست؟

الف) باران فراوان           ب) ذخایر نفت و گاز             ج) دشت های حاصلخیز           د)وجود سازمان های دولتی

2-مهم ترین قطب زیارتی کشور ما کدام شهر است؟

الف) مشهد                 ب) شیراز                    ج) اصفهان                   د) تبریز

3-عوامل تولید کدامند؟

الف) منابع طبیعی                     ب) سرمایه                     ج) نیروی انسانی                    د) هر سه مورد

4-یکی از بنادر مهم و مراکز گردشگری در سواحل دریای عمان کدام بندر است؟

الف) بندر بوشهر                  ب)بندر انزلی                       ج) بندر چابهار                         د) آستارا

 

 

 

 

2

 

 

ب

صحیح یاغلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخص کنید.

5) مسئولیت یعنی وظایفی که هر یک از ما به عهده داریم و انتظار می رود آن ها را انجام دهیم .     ص                   غ

6) کشورهایی مانند سوئیس و دانمارک که تعداد زادو ولدها کمتر از مرگ و میرها شده است  .

به این رشد ، رشد مثبت می گویند       .ص                غ

7) یکی از مهم ترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه برقراری نظم و امنیت و حفظ حقوق افراد بوده است. 

 ص      غ

8) مساجد ایران فقط از لحاظ عبادت مورد توجه گردشگران هستند.    ص           غ

 

 

 

2

ج

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

9) استان به وسیلۀ .................اداره می شود.

10) اغلب رودهای دائمی و پرآب ایران از رشته کوه های   ....................و...............  سرچشمه می گیرند.

11) پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیه کشور ما منطقۀ شهری   ............... است.

12) حضرت نوح (ع) و حضرت   ..................  در بین النهرین می ریستند.

 

 

2

 

 

 

13

جملات زیر راادامه دهید.

الف-موسسه بیمه برای جبران .............................................................................................................

ب- مهم ترین وظیفۀسازمان حفاظت ازمحیط زیست مراقبت از..................................................

1

 

ردیف

صفحه دوم                      سؤالات

بارم

14

مورخ به چه کسانی گفته می شود؟

.......................................................................................................................................................   

1

15

چه عواملی موجب از بین رفتن خاک می شود؟(دو مورد )

1- ...............................                       2-. ...........................                    

1

16

از ویژگی های تمدن دو مورد بنویسید

1-داشتن...............................................                       2-.داشتن ..............................................

1

17

چرا حکومت ساسانی مانع از ارتباط مستقیم تجاری میان چین و روم می شدند؟

.......................................................................................................................................................                       

1

18

در ناحیه ای که گردشگران به آن جا می روند چه شغل هایی به وجود می آید؟ ( 3 مورد )

1- ...............................                       2-. ...........................                     3 -. ...........................

5/1

19

داریوش برای ادارۀ بهتر کشور چه کار کرد ؟ توضیح دهید.

.......................................................................................................................................................

 

5/1

20

اشراف یا بزرگان در دورۀ ساسانیان شامل کدام طبقات بودند؟ نام ببرید.

.......................................................................................................................................................

 

5/1

21

با توجه به مطالب درسی در ارتباط با جشن عید نوروز و کلمات ( سفره ، دعا، هدیه دادن ) دو خط بنویسید.

.......................................................................................................................................................... 

5/1

22

با توجه به موسس سلسله ها موارد مربوط را به هم وصل کنید.

دیااکو                                           هخامنشی

کوروش                                         ساسانی

اردشیر بابکان                                مادها

5/1

23

نمودار را با توجه به تحولات زبان فارسی کامل کنید.

 

 

 

 

 

 

ردیف

نمونه سوال دیگر                  سؤالات

بارم

الف

 

 

 

 

 

 

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

1- اولین حقی که فرد در خانواده باید از آن برخودار باشد کدام است؟

الف) تحصیل و شکوفایی استعداد                               ب) استفاده از خدمات بهداشتی

 ج) داشتن محیط سالم و پاکیزه                                    د)انتخاب نام خوب

2-کدام یک از گزینه های زیر جزء عوامل تولید نمی باشد.

الف) نیروی انسانی               ب) خدمات                    ج) سرمایه                    د) منابع طبیعی

3-نمونه ی کوچکی از کره ی زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیاره ی زمین را روی آن مشاهده کرد.

الف) نقشه                     ب) کره جغرافیایی                     ج) عکس                    د) فرهنگ نامه

4-در شمال شرق ایران کدام یک از کوه های زیر واقع شده است.

الف) خراسان                  ب) دنا                       ج) البرز                          د) آذربایجان

 

 

 

 

2

 

 

ب

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

5) وظایفی که هر یک از ما برعهده داریم و انتظار می رود آن ها را انجام دهیم .................می گویند.

6) مهم ترین قانون هر کشور  .....................................  آن کشور است.

7) موسسه ی بیمه برای جبران زیان های  ............... و ............... بوجود آمده است.

8) مهم ترین عناصر آب و هوا  ..................  و .................است.

 

2

ج

صحیح یاغلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخص کنید.

9) قرآن کریم می فرماید هر کس جان یک نفر را نجات دهد مانند این است که جان همه ی مردم را نجات داده است . ص                 غ

10) تولید کننده کسی است که کالا و خدمات را به منظور رفع نیازهای خود می خرد .ص              غ

11) استان به وسیله ی شهردار اداره می شود.   ص                 غ

12) شرایط جغرافیایی ایران موجب شده است که ایران تنوع زیادی در گونه های گیاهی و جانوری داشته باشد.ص           غ

 

 

 

2

ردیف

صفحه دوم      سؤالات

بارم

د

ادامه دهید.

13-توزیع در لغت به معنی .............................................................................................................

14- تبعه ی یک کشور بودن موجب می شود ................................................................................

15- مهم ترین وظیفه ی سازمان حفاظت ازمحیط زیست مراقبت از..................................................

 

5/

1

1

16

شما برای حفظ و مراقبت از بدن خود چه اقداماتی انجام می دهید؟( 2 مورد )

1- ...............................................                       2-. ..............................................

1

17

قانون و مقررات به چند دلیل بوجود آمده اند؟

1- ...............................................                       2-. ..............................................

1

18

از اقدامات و وظایف جمعیت هلال احمر در هنگام وقوع حوادث 2 مورد بنویسید.

1- ...............................................                       2-. ..............................................

1

19

راه های دفع زباله کدامند؟

1

20

دامنه های شمالی و جنوبی رشته کوه البرز را با هم مقایسه کنید.

 

 

1

21

اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

- نقشه .............................................................................. 

- زیستگاه ........................................................................ 

1

1

22

بیمه چیست؟.............................................................................. 

5/1

23

رابطه بین گزینه ها را با خطی به هم وصل کنید.

6 نفر حقوقدان $                        $ رهبر

مجلس خبرگان $                       $ مردم

6 نفر فقیه$                               $ قوه ی قضائیه

5/1

24

برروی نقشه ی زیر نواحی آب و هوایی ایران را مشخص کنید.

1- گرم و شرجی نواحی جنوب ایران

2-.............................................

3-.............................................

4- ..................................

5/1

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ تخصصی مطالعات اجتماعی (دوره اول متوسطه ) است. || طراح قالب avazak.ir
3e148a0c-159d-4623-aa57-e52b2b26c18a