دعای فرج

نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی هفتم

سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٢
٩:٤۳ ‎ق.ظ
محمـــــدباقر عـــــزیــــــزی

نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی هفتم -- ادامه مطلب


 شماره داوطلب :                           بسمه تعالی                                                                                                                   تاریخ امتحان :   ... /3/1394

نام ونام خانوادگی :            سوالات امتحان مطالعات اجتماعی                                                                                                وقت امتحان :   70 دقیقه

آموزشگاه : شاهد              نوبت دوم      پایه هفتم                                                                                                           تعداد صفحات  : 3 صفحه  

طراح :

ردیف

سوالات

بارم

الف

جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید.

3

1

یکی از منابعی که مورخان برای پی بردن به اوضاع واحوال مردم دوره ی ایران باستان

از آن استفاده کرده اند ، ....................نام دارد.

 

 

 

5/0

2

در زمان ایران باستان ارزشمندترین وپرسود ترین کالای تجاری  .................................  بود .

 

5/0

3

فعالیت اقتصادی مهم در ایران باستان ........................بود .

 

5/0

4

درزمان هخامنشیان برای اولین بار به فرمان ..............،سکه ای زرین به نام ............ضرب شد.

 

5/0

5

از مهم ترین حقوق اولیه انسان ها داشتن حقِّ............ است.

 

5/0

6

واژه ی جشن از کلمه یَشُن ویَشنه اوستایی به معنای   ................  و ....................  گرفته

شده است .

 

5/0

ب

گزینه درست را با علامت(  × ) مشخص کنید .

 

 

2

1

اساس گسترش دانش وهنر مردم ایران زمین  چه بوده است ؟

 

 

الف( زبان□          ب(  خط □           ج) دین□          د) گزینه الف و ب  □

25/0

2

در کشور ما کدام سازمان، حفاظت از خاک را به عهده دارد.

الف( سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری □        ب( سازمان خاکبرداری و راه سازی □

 ج( شهرداری □                                                    د)  اداره منابع طبیعی  □

25/0

3

خط پهلوی از چه خطی اقتباس شده است ؟

الف )  خط میخی     □            ب) خط آرامی    □        

ج)  خط فارسی     □               د)    گزینه ب و ج   □

25/0

4

کشورهایی که با رشد منفی مواجه هستند با مشکلاتی روبرو هستند، کدام گزینه از مشکلات رشد منفی کشورها نیست؟

الف)  کاهش جمعیت جوان  □     

ب)  افزایش تعداد سالمندان□      

ج) محروم ماندن جامعه از نیرو ی جوان □                            

 د) افزایش بیکاری و کمبود شغل  □

25/0

5

قدیمی ترین مدرسه پزشکی جهان را چه کسی تأسیس نمود؟

الف) شاپور ساسانی  □       ب)  خسرو پرویز         □  

   ج) داریوش کبیر  □              د)  اسکند مقدونی    □

25/0

6

به عقیده ی بعضی از باستان شناسان احتمالا قدیمی ترین خط متعلق به کدام تمدن است؟

الف) تمدن جیرفت     □       ب) تمدن ایلام   □  

  ج)  تمدن شوش     □          د)  تمدن شهر سوخته  □

25/0

7

یکی از منابع مهم تامین غذا می باشد.

الف)   خاک □      ب)  آب  □       ج)   هوا  □      د) هرسه مورد   □

25/0

8

نخستین امپراتوری بزرگ در جهان کدام امپراتوری بود.

الف) امپراتوری روم     □                  ب)  امپراتوری هخامنشیان   □ 

  ج) امپراتوری یونان     □                  د) امپراتوری ساسانیان   □

25/0

ج

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید .

1

1

گردشگری نقش مهمی در افزایش درامد مردم دارد    (            )

25/0

2

هم زمان با تمدن ایلام تمدن بین النهرین کنار رود نیل شکل گرفت .  (            )

25/0

3

چغازنبیل مهمترین اثر به جای مانده از تمدن جیرفت است .(                    )

25/0

4

زبان ایرانیان در دوره ی هخامنشیان زبان پهلوی بوده است . (                )

25/0

د

به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

6

1

هدیه فرهنگ مردم ایران زمین به جهانیان چیست ؟

5/0

2

زیست بوم چیست ؟

 

5/0

3

در ایران باستان کارهای اداری ومالی ونوشتن نامه ها برعهده کدام مقام مهم  حکومتی بود ؟

5/0

4

راهی که پل ارتباطی بین شرق وغرب بود  چه نام داشت ؟

5/0

5

در تاریخ ایران کدام حکومت به حکومت بیگانه مشهور است ؟

5/0

6

در پدید آمدن تمدن ایلام کدام رود نقش داشته است ؟

5/0

7

هدف ومنظور انسانها از تولید چیست ؟

 

5/0

8

مهمترین عاملی که موجب از بین رفتن گونه های مختلف گیاهی وجانوری در ایران شده چیست ؟

 

5/0

9

به نظر شما رفت امد درجاده ابریشم علاوه بر انتقال کالا ،چه پیامدهای دیگری دارد؟(سه مورد)

 

5/1

10

باستان شناسان کدام یک از تمدن های ایران را اخیراً شناسایی و از دل خاک بیرون کشیدند؟

5/0

11

طبیعت گردی  یعنی چه ؟

 

5/0

12

نقش پدر در خانواده های ایران باستان چه بوده است ؟

 

5/0

ه

به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید .

 

1

چهار مورد ازمنابع درآمدی حکومت های ایران باستان را بیان کنید.

 

5/1

2

جمعیت شهرستانی 350000 نفر ومساحت آن 165000متر مربع است . تراکم جمعیت

این شهرستان را محاسبه کنید

 

1

3

میراث فرهنگی چیست ؟ انواع آن را با مثال شرح دهید .

 

 

1

4

گردشگری درگذشته و حال را مقایسه کنید

 

 

1

5

3مورد از امتیازات طبقه اشراف(بزرگان) ساسانی را نام ببرید

 

 

5/1

6

تاریخ ایران به دو دوره زمانی تقسیم شده است .نام ببرید.

 

1

7

مردم ایران باستان هنگام غذا خوردن چه آدابی داشتند؟(چهار مورد)

 

1

 

8

ویژگیهای تمدن را بنویسید .(چهار مورد )

 

 

 

 

 

 

 

 

بارم

نام ونام خانوادگی :                  باسمه تعالی                 شماره صندلی:         نام کلاس:

نام پدر :                      اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان              تاریخ : 4/03/1394

نام آموزشگاه:               اداره آموزش وپرورش ناحیه2 زنجان                 مدت امتحان : 60دقیقه

دبیرستان شاهدامام حسین         ماده درسی: مطالعات اجتماعی پایه هفتم          تعداد صفحه:  2             ص(   1  )

ردیف

 

 

 

5/2

درست ترین گزینه را علامت بزنید.

الف) کدام یک از کشورهای زیربا رشد منفی جمعیت روبه رو هستند؟

1-فرانسه – چین        2- دانمارک – سوئیس       3- آلمان – روسیه        4- ایران – امریکا

ب) گردشگری نقش مهمی در افزایش ........ مردم یک منطقه دارد.

1- تولید     2- آسایش        3- درآمد        4- سلامت

ج)ازمهم ترین حقوق اولیه انسان ها کدام است؟

1-حق حیات     2-حق داشتن امنیت     3- حق سوادوتحصیل     4- حق غذا ومسکن

د) دین رسمی مردم ایران دردوره ساسانیان چه بود

1-بودایی       2- مسیحی     3- مانَوی       4- زرتشتی

ه) کدام یک از شهر های زیر پایتخت هخامنشیان بود؟

1- شوش      2- بابِل          3- همدان         4- همه ی موارد

1

5/1

گزینه ی صحیح را با((ص)) وگزینه غلط رابا ((غ)) مشخص کنید.

الف) اگر شاه ازمسیر قانون وعدالت خارج می شد، بزرگان وموبدان می توانستند

اورا برکنارکنند.( .........)

ب)  ماد ها نخستین امپراتوری جهان را تشکیل دادند. (.......... )

ج)  عکس های معمولی برای تهیه نقشه های جغرافیایی استفاده می شوند.(............. )

2

2

جمله ها وعبارت های زیر را کامل کنید.

الف) درنزد ایرانیان، ......................... یک تکلیف دینی وپیمان مقدس بود.

 ب) یکی از وسایل مهم درگردشگری، ....................... است.                  

ج ) به منطقه بزرگی که درآن مجموعه ای از گیاهان وجانوران خاص زندگی

میکنند، ......................... می گویند.

د  ) مورخان در کارخود از دانشِ ............................استفاده می کنند.      

3

5/1

گزینه های مربوط به هم وصل کنید.( درسمت چپ یک گزینه اضافی است)

            موسس سلسله ی ساسانیان                   O داریوش بزرگ

             فردی خوش رفتار وعدالتخواه بودO            O اردشیر

             شکست والریانوس امپراتور روم O             Oشاپور اول

                                                                               O دیا اکو

 

4

1

ازمیان مقام های حکومتی ایران باستان وظیفه دبیران ومنشیان را بیان کنید.

 

 

 

ادامه سوالات در صفحه دوم

5

 

 

نمره باعدد

نمره تجدیدنظردر صورت داشتن اعتراض

 

             نمره باعدد

 

نمره باحروف

 

             نمره باحروف

 

نام وامضای دبیر

 

            نام وامضای دبیر

 

ادامه سوالات درس : مطالعات اجتماعیپایه هشتم               مدرسه : شاهدامام حسین(ع)          نوبت:  دوم       سال:  94-93           ص(2)

 

    

1

 

به نظرشما رفت وآمد بازرگانان ازطریق جاده ابریشم علاوه بر تجارت وانتقال کالاها،

چه پیامدهای دیگری داشت؟( دو مورد )


6

1

 

دوعلت به وجودآمدن قوانین ومقررات را بیان کنید.

 

7

1

منظوراز علم تاریخ یعنی چه؟

 

8

1

دو مورد از آداب غذا خوردن ایرانیان باستان را بیان کنید.

 

9

1

دونمونه از منابع درآمدی حکومت های ایران باستان  را بنویسید

 

 

10

5/1

درکتاب اَوِستا از چند نوع پزشکی نام برده شده است؟بیان کنید.

 

 

11

5/1

سه نمونه از حقوق و امتیازات طبقه اشراف را بیان کنید.

 

 

12

5/1

گردشگری درگذشته  و زمان حال را باهم مقایسه کنید.

 

 

 

13

2

مهم ترین ویژگی های تمدن را نام ببرید(  4 مورد)

 

 

 

 

 

موفــق باشـیــد

14

 

1


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ تخصصی مطالعات اجتماعی (دوره اول متوسطه ) است. || طراح قالب avazak.ir
3e148a0c-159d-4623-aa57-e52b2b26c18a