آیا می دانید ایران اولین

آیا می دانید؟


آیا میدانید : اولین مردمانی که شیشه را کشف کردند و از آن برای منازل استفاده کردند ایراینان بودند


آیا میدانید : اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف کردند ایرانیان بودند


آیا میدانید : اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف کرد ایرانیان بودند


آیا میدانید : اولین مردمانی که به کرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند


آیا میدانید : اولین مردمانی که پا به قاره آمریکا گذاشتند ایراینان و ارتش داریوش بوده است و
کریستف کلب و واسکودوگاما بر اثر خواندن کتابهای ایرانی که در کتابخانه واتیکان بوده به فکر قاره
پیمایی افتاده اند


آیا میدانید : کلمه شاهراه از راهی که کورش بین سارد پایتخت کارون و پاسارگاد احداث کرد گرفته
شده

آیا میدانید : ابوریحان بیرونی به چرخش زمین پی برده بود واین گالیله نبوده است که نخستین بار به
چرخش زمین اشاره کرده است .


آیا میدانید : کورش بزرگ در شوروی سابق شهری ساخت به نام کورپولیس که خجند امروزی نام دارد


آیا میدانید : کورش بزرگ پس از فتح بابل به معبد مردوک رفت و برای ادای احترام به بابلی ها به
خدای آنان ستایش کرد و در همان معبد که بیش از 1000 متر بلندی داشت برای اثبات حسن نیت خود
به آنان تاج گذاری کرد


آیا میدانید : اولین هنرستان فنی و حرفه ای در ایران توسط کورش بزرگ در شوش جهت تعلیم فن و
هنر ساخته شد
آیا میدانید : دیوار چین با بهره گیری از دیواری که کورش در شمال ایران در سال 544 قبل از میلاد

ساخت ، ساخته شد


آیا میدانید : اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و کشوری به مدت 40 سال خدمت و سپس
بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را کورش کبیر در ایران پایه گذاری کرد


آیا میدانید : کمبوجبه فرزند کورش بدلیل کشته شدن 12 ایرانی در مصر و به جای عذر خواهی فرعون
مصر از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود و به همین دلیل کمبوجیه با 250 هزار سرباز ایرانیدر روز 42 از آغاز بهار 525 قبل از میلاد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد و بدلیل آمدن
قحطی در مصر مقداری بسیار زیادی غله وارد مصر کرد . اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد
که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان میدهد . و به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل
نکرد و بی احترامی به آنان ننمود


آیا میدانید : داریوش بزرگ طرح تعلمیات عمومی و سوادآموزی را اجباری و به صورت کاملا رایگان
بنیان گذاشت که به موجب آن همه مردم می بایست خواندن و نوشتن بداند که به همین مناسبت خط
آرامی یا فنیقی را جایگذین خط میخی کرد که بعدها خط پهلوی نام گرفت . ( داریوش به حق متعلق به
زمان خود نبود و 2000 سال جلو تر از خود می اندیشید )
 – آیا میدانید : داریوش بزرگ در پایئز و زمستان 518طراحی کرد و519 قبل از میلاد نقشه ساخت پرسپولیس را با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را با کمک چندین تن از معماران مصری بروی کاغدآورد

 

 

 

آیا میدانید : داریوش بزرگ بعد از تصرف بابل 25 هزار یهودی برده را که در آن شهر بر زیر یوق
بردگی شاه بابل بود آزاد کرد


آیا میدانید : داریوش در سال دهم پادشاهی خود شاهرای بزرگ کورش را به اتمام رساند و جاده
سراسری آسیا را احداث کرد که از خراسان به مغرب چین میرفت که بعدها جاده ابریشم نام گرفت


آیا میدانید : اولین بار پرسپولیس به دستور داریوش بزرگ به صورت ماکت ساخته شد تا از بزرگترین

 

کاخ آسیا شبیه سازی شده باشد که فقط ماکت کاخ پرسپولیس 3 سال طول کشید و کل ساخت کاخ ۶۵
سال به طول انجامید


آیا میدانید : داریوش بزرگ برای ساخت کاخ پرسپولیس که نمایشگاه هنر آسیا بوده 25 هزار کارگر به
صورت 10 ساعت در تابستان و 8 ساعت در زمستان به کار گماشته بود و به هر استادکار هر 5 روز یکبار
یک سکه طلا ( داریک ) می داده و به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنها روزانه 250 گرم گوشت
همراه با روغن – کره – عسل و پنیر میداده است و هر 10 روز یکبار استراحت داشتند


آیا میدانید : داریوش بزرگ در هر سال برای ساخت کاخ به کارگران بیش از نیم میلیون طلا مزد می
داده است که به گفته مورخان گران ترین کاخ دنیا محسوب میشده . این در حالی است که در همان زمان
در مصر کارگران به بیگاری مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد که با شلاق همراه بوده است


آیا میدانید : تقویم کنونی ( ماه 30 روز ) به دستور داریوش پایه گذاری شد و او هیاتی را برای اصلاح
تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی “دنی تون” بسیج کرده بود . بر طبق تقویم جدید داریوش روز اول
و پانزدهم ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای 5 عید مذهبی و 31 روز تعطیلی رسمی که یکی از آنها
نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است


آیا میدانید : داریوش بزرگ پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه گذاری کرد و به مناسبت آن تمام
جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از
سرزمین پارس دفاع کنند


آیا میدانید : کمبوجیه فرزند کورش بزرگ یکی از ستخت گیر ترین پادشاهان تاریخ ایران در راه اجرای
عدالت و قانون بوده است . یک نمونه بارز آن که مورخین بارها از آن یاد کرده اند ریشه کن کردن
رشوه گیری در دولت شاهنشاهی او بود . وی شخصی را که از مقامات دولتی ایران بود و خبر رسید از
مردم رشوه گرفته است را پوست بدنش را کند و آنرا پر از کاه کرد و در دروازه اصلی شهر آویزان
کرد و پسر همان شخص را به جای پدر نشاند و به او گفت که هر زمان شیطان خواست که تو را فریبدهدعاقبت  رشوه گیری پدرت را ببین و از این کار دوری کن .

 

آیا میدانید : داریوش بزرگ برای اولین بار در ایران وزارت راه – وزارت آب – سازمان املاک –
سازمان پست و تلگراف ( چاپارخانه ) را بنیان نهاد


آیا میدانید : اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد


آیا میدانید : نخستین سروده جهان متعلق به ایرانیان است . گاتهای زرتشت که سروده های پند آموززرتشت است به عنوان نخستین اشعار جهانیبرگزیده شده است . در ایران پیش از اسلام موسیقی نقشیبسیار مهم در زندگی مردم ایران داشت به طوریکه در نبرد "ایسوس" و شکست شاهنشاه داریوش سومهخامنشی و آتش کشیده شدن ایران به دست اسکندر گجستک 320 نوازنده و موسیقیدان زن ایرانیاسیر وی شد . یا شاهنشاهی بهرام گور و آوردن دهها موسیقیدان و نوازنده از هند به ایران و پخشکردن آن افراد در شهرهای ایران برای شاد کردن مردمان ایرا ن . یا موسیقیدان مشهور شاهنشاهخسروپرویز باربد - نکیسا و بامشاد . همه این اصول به ریشه دین بهی ( زرتشت ) باز میگشت که فرمانبه شاد بودن مردمان داده بود . در کارنامه شاهنشاه اردشیر پاپکان در 1800 سال پیش اسامی سازهایایرانی رایج در بین مردمان ایران به این ترتیب آمده است : عود معمولی ( تار ) رود هندی – بربط –چنگ – تبیره ( طنبور ) – سه تار عود سه تار – زنگ – نای – قره نی – سنتور – نقاره – طبل – تنبک –سنج – چنگ بادی – شینک . ولی پس از اسلام موسیقی و ساز و شادی حرام و گناه اعلام شد !

 

آیا میدانید : داریوش بزرگ برای جلوگیری از قحطی آب در هندوستان که جزوی از ایران بوده سدی
عظیم بروی رود سند بنا نهاد


آیا میدانید : داریوش در سال 521 قبل از میلاد فرمان داد : من عدالت را دوست دارم ، از گناه متنفرمو از ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خشنود نیستم

 

 

آیا میدانید : در دوره شاهنشاهی اشکانیان برق و باطری برای نخستین بار در جهان کشف شده بود . این
باطری از دل خاکهای بغداد که قلمرو پادشاهی ایران بود و توسط ایرانیان ساخته شده بود در سال 1938
توسط کونیگ آلمانی بدست آمد و به ثبت رسید و هم اکنون در موزه بغداد نگهداری میشود .


آیا میدانید : ساختمانهای ضد زلزله در عصر هخامنشیان پایه گذاری شده است . بناهای ساخته شده در
2500 سال پیش در مجتمع پاسارگارد تحمل زلزله با شدت 7 ریشتر را دارند.این بنا ها بر روی دو پی
قراردارند که پی اول از سنگ و ملات و ساروج بوده و پی دوم فقط از سنگ می باشد که بر روی پی اول
می لغزد و به این ترتیب می تواند در برابر زلزله مقاومت کند .این شیوه جز جدیدترین تکنولوژی سازه
می باشد که در دنیا انجام می شود و ایرانیان در زمان هخامنشیان به آن پی برده بودند و چقدر اسفناک
است که پس از 2500 سال در این کشور زلزله 5 ریشتری باعث مرگ 40000 ایرانی می شود. همانطور
که آگاه هستید ایران در خط زلزله خیز جهان قرار دارد و بناهای پرسپولیس و پاسارگاد که از 2500 سال
پیش تاکنون باقی مانده است گوای این سند است
آیا میدانید : سنتی که امروزه امریکایی ها و اروپایی ها قبل از صرف غذا برای نیایش خداوند دارند در
2000 سال پیش ایران اجرا می شده است . گوشه ای از کارنامه درخشان شاهنشاه اردشیر پاپکان : { روزی
اردشیر از نخچیر گرسنه و تشنه اندر خانه آمد . سپس واج ( دعای قبل از غذا ) خواند و کنیزک آن زهر
با پست ( نوعی شربت ) و شکر گمیخته ( آمیخته ) بدست اردشیر داد }


آیا میدانید : سیستم اداره کشور به صورت پادشاهی برای نخستین بار در جهان توسط ایران پایه گذاری
شده است . این سیستم هم اکنون در کشورهای پیشرفته ای از قبیل : انگلستان - سوئد - اسپانیا - تایلند –
ژاپن - دانمارک - بلژیک - لوکزامبورگ - هلند - نروژ - استرالیا و . . . اجرا میشود در بیش از 6000 سال
پیش توسط کیومرث ها و جمشید ها و هوشنگ ها اجرا و بنیان نهاده شد . به صورتی که جمشید شاه تمام
مردان روحانی و مذهبی را به قشر راهنمای مردم تبدیل کرد و اجازه ورود آنان به مسائل داخلی جامعه
را نداد و به آنان مکانی در خارج از شهر داد تا به ارشاد دینی مردم بپردازند سپس خود در راس کشوربر اریکه شاهنشاهی نشست . آثار به ثبت رسیده شده در مسجد سلیمان خوزستان ( مربوط به هوشنگ

شاه ) یکی از افتخارات دیرینه ایران دارد . نمونه ای از اقدامات پادشاهان 6000 سال پیش ایران :
هوشنگ شاه دارای انجمن پادشاهای و رایزنی حکومتی بود است
هوشنگ شاه سپاهی نظامی برای دفاع از ایران تشکیل داد
هوشنگ شاه جشن سده را که جشن ملی بود و هم اکنون هم وجود دارد را بنا نهاد و آنرا جشن شادی
برای شکف آتش برای اولین بار در دنیا نام نهاد
هوشنگ شاه در طول چهل سال پادشاهی خود بر هفت کشور تسلط داشت و آن کشورها را تحت حمایت
ایران قرار داد

 

بعد از وی جمشید شاه بر تخت نشست و ذوب فلزات و نرم کردن آهن را آغاز کرد و از آن ابزار آلات
جنگی و دفاعی ساخت
جمشید شاه با آب و خاک و آهک و . . . خشت و ساروج ساخت و از آن ها گرمابه و . . . ساخت
آیا میدانید : کلمه تخت جمشید واقعی نیست و تنها یک نام برای محفوظ ماندن کاخهای داریوش بزرگ
است تا از دست ویرانگر سپاه اسلام به دور بماند . تخت جمشید در لغت به معنی محل تاجگذری و تخت
شاهنشاهی جمشید شاه پیشدادی که به مقام والایی مهر ایزدی رسیده بود و در نزد جهان آن روزگار در
6000 سال پیش ارزش و مقام بزرگی داشته است . به همین دلیل کاخ های داریوش بزرگ نام حقیقی
اش شهر پارسه است و یونانی ها آن را پرسپولیس نامیدند به معنی پرس = پارسه - پارس + پولیس =
شهر و در کل به معنی شهر پارسه نامیدند و تخت جمشید تنها یک نام رویایی است که پس از ورود اسلام
به ایران روی آن گذاشته شد تا سپاه ویرانگر اسلام آنرا مورد هجوم قرار ندهد . همانطور که آرامگاه
کورش بزرگ را ایرانیان تغییر نام دادند و نام مقبره مادر سلیمان را روی آن گذاشتند . یا نمونه دیگر
تخت سلیمان که هیچ مفهوم تاریخی ندارد و در اصل آتشکده آذرگشنسب نام داشته و تنها برای محفوظماندن این مکانها از دست اعراب بدوی و شتر سوار مردم باهوش ایران نام این مکانهای ارزشمند را تغییر

دادند

 

آیا میدانید : تاریخچه نام سرزمینهای آذربایجان ما برگرفته شده از سنت نیک زرتشت گرامی است .
این نام از زبان پهلوی گرفته شده است و در حقیقت آتروپاتان بوده است . به چم ( معنی ) نگهدارنده
آتش . به مرور زمام آن تغیراتی گرفت و آذرآبادگان شد و هم اکنون آذربایجان


آیا میدانید : پرچم کشور ترکیه کنونی برگفته شده از آیین میترایی سرزمین ایران است . رنگ سرخ و
ماه آن به گفته مورخان بیرق شناس همان آیین میترایی و مهر و خورشید است . این کشور تا قبل از
یورش سپاه اسلام یکی از شهرهای کوچک ایران بوده است و فرهنگ و سنت مردمانش بسیار برگرفته
شده از سنتهای ایرانی است .


آیا میدانید : شهر فیروز آباد کنونی در استان فارس همان اردشیرخره - شهر بنا شده توسط شاهنشاه
ارشیر ساسانی است .


آیا میدانید : امپراتوری شاهنشاهی اشکانیان در اواخر حکومتش به بیش از 240 کشور و حکومت مستقل
تقسیم شده بود و ایران تجزیه شده بود و این اردشیر پاپکان بود که باردیگر ایران را از نابودی حتمی
نجات داد و همه شهرهای تجزیه شده را گردهم در آورد و امپراتوری ساسانی را بنا نمود که برگرفته از
تمدن کهن پارس بود


آیا میدانید : پایتخت کشور از دست رفته ایرانی - آذربایجان - که باکو نام دارد ریشه تاریخی نامگذاریاش از باگوان - باگاوان - بادکوبه - پهلوی ایرانی گرفته شده است . این واژه در پارسی باستان به چم (
معنی ) سرزمین خدایان بوده است که پس از یورش سپاه اسلام تغییر لغتی پیدا نمود و باکویه نامیده شد


آیا میدانید : پایتخت عراق کنونی که بغداد نامیده میشود واژهای کاملا ایرانی است و این شهر پایتخت

/ 0 نظر / 49 بازدید