تفاوت دعاوی حقوقی وکیفری

تفاوت دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری  

 1. در دعاوی حقوقی علی الاصول فقط امور مالی شخص مورد بحث است در صورتی که در دعاوی کیفری علاوه بر مواردی که ذکر شد جان و آبروی افراد در معرض خطر است.

 1. در محاکم حقوقی لازم نیست حتما طرفین حضور داشته باشند، در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر صحت ادله، دادگاه می تواند رأی صادر کند ولی در دعاوی کیفری مجرم باید حضور داشته باشد.

 1. در دعاوی حقوقی ، درخواست باید در فرم چاپی مخصوص که دادخواست نام دارد نوشته شود درصورتی که طرح دعاوی کیفری ، نیاز به این تشریفات ندارد.

 1. در دعاوی حقوقی به نسبت ارزش مالی خواسته تمبر باطل می شود ولی در تمامی دعاوی کیفری تمبری به ارزش مشخص باطل می شود.

 1. در دعاوی حقوقی در صورت اثبات حق خواهان، خوانده ملزم به انجام فعل یا ترک فعل خواهد شد در صورتی که در دعاوی کیفری در صورت اثبات جرم توسط متهم ، مجرم به مجازات محکوم می شود.

 1. در دعاوی حقوقی به مدعی که طرح دعوا نموده است خواهان ، به طرف مقابل خوانده و به موضوع پرونده خواسته گفته می شود ولی در دعاوی کیفری، به شخصی که دعوا را مطرح نموده است شاکی، به طرف مقابل مشتکی عنه یا متهم گفته می شود و موضوع پرونده اتهام نام می گیرد.

 1. دادخواست حقوقی باید مستقیما به دادگاه تسلیم شود ولی دعاوی کیفری ابتدا در دادسرا و کلانتری جهت انجام تحقیقات مطرح و سپس به دادگاه ارسال می شود.

 1. دعاوی حقوقی با منصرف شدن خوانده خاتمه می یابد ولی در دعاوی کیفری به دلیل وجود جنبه عمومی جرم با گذشت شاکی علی الاصول پرونده مختومه نمی شود.

 1. به دعوت خوانده به دادگاه، اخطاریه و به دعوت متهم به دادگاه احضاریه گفته می شود.


 1. در دعاوی حقوقی اگر خوانده طبق جلسه قید شده در اخطاریه به دادگاه مراجعه نکند ، دادگاه رای را به نفع خواهان صادر می کند در صورتی که در دعاوی کیفری اگر متهم در زمان تعیین شده به دادگاه مراجعه نکند دادگاه حکم جلب وی را صادر می کند.

 1. در دعاوی مدنی ذینفع باید درخواست اجرا کند ولی در دعاوی کیفری پس از قطعی شدن ، حکم بدون تقاضای شاکی اجرا می شود

 

 

 آثار و نتایج دعوای حقوقی و شکایت کیفری

شاید مهم‌ترین تفاوت این دو نوع رسیدگی در هزینه‌های قضایی باشد. در دعوای حقوقی غالبا هزینه دادرسی بسیار بالاتر از شکایت کیفری است.

 


در دعاوی حقوقی نحوه رسیدگی و آیین دادرسی به نسبت پیچیده‌تری نسبت به شکایت کیفری وجود دارد. به همین دلیل نیز در دعاوی حقوقی نیاز به اخذ وکیل بیش از شکایات کیفری احساس می‌شود.

 


در دعوای حقوقی صدور حکم به مجازات بی‌معنا است. به این معنا که شما نمی‌توانید طرح دعوای حقوقی کنید و منتظر باشید که فرد مقابل به شلاق یا حبس محکوم شود. تنها پرداخت خسارت و الزام به ایفای تعهد جزو آثار صدور حکم حقوقی است. البته لازم به ذکر است با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درصورتی‌که محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) بعد از ابلاغ حکم و اجراییه به اجرای حکم اهتمام نورزد تا زمان پرداخت آنچه به آن محکوم شده است یا تا زمانی که دادخواست اعسار خود را ارائه ننماید حبس می‌گردد.

بنابراین در دعوای حقوقی در شرایط خاص و بعد از صدور اجراییه می‌توان اقدام به حبس محکوم‌علیه نمود که او نیز با ارائه یک دادخواست اعسار می‌تواند بدون هیچ وثیقه‌ای آزاد باشد.

 

همچنین عدم حضور خوانده در دادگاه نمی‌تواند محلی برای بازداشت یا حبس او باشد.


اما در شکایت کیفری به‌محض اینکه دادسرا یا دادگاه متهم را احضار نمایند و او در جلسه حاضر نشود امکان صدور حکم جلب به وجود می‌آید. علاوه بر آن متهم در صورت حضور ممکن است نیاز به وثیقه یا کفیل داشته باشد و در صورت صدور قرارهای تامین قضایی، موظف به اجرای آن‌هاست؛ در غیر اینصورت بازداشت می‌شود. در شکایت کیفری قاضی حتی می‌تواند در صورت عدم حضور شاهد حکم جلب او را صادر نماید.


علاوه بر آن نتیجه شکایت کیفری – درصورتی‌که حق با شاکی باشد- مجازات مجرم است. به این معنا که فرد بهانواع  مجازات ها  محکوم شود.

لازم به ذکر است در اکثر موارد در شکایت کیفری نمی‌توان از مجرم تقاضای خسارت یا بازگرداندن مال را نمود مگر اینکه به‌طور مجزا و همچون دعوای حقوقی اقدام به ارائه دادخواست نموده باشید.

/ 0 نظر / 199 بازدید