پایه هــفــتــــم (سوالات متن)

 

سوالات متن درس به درس مطالعات پایه هفتــــــــــــــم با پاســـــــــــــخ 

 

سوالات درس 1                        

 

1-    خداوند با آفرینش انسان، حقوقی به او اعطا کرده است  منظور از این حقوق چیست ؟

منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش ، شایستگی

داشتن آنها را دارد. انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی می شوند

 

2-    چند مورد از حقوقی را که انسانها از آن برخوردارند را بنویسید؟

برای مثال همۀ انسان ها حق حیات یا زندگی دارند که مهم ترین حق آنها است

آنها حق دارند از نعمت های الهی برخوردار شوند برای تأمین نیازهای خود کار

 وتلاش کنند،

ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، یاد بگیرند راه زندگی خود را انتخاب کنند

انسان ها حق دارند آزاد باشند؛ یعنی برده و بنده انسان های دیگر نباشند 

زیراخداوند آنها راآزاد آفریده است.

 

3-    آیا کسی می تواند به تنهایی زندگی کند؟چرا ؟

ما در محله یا شهر و روستا برای رفع نیاز های مادی و معنوی٭ خود از دیگرانکمک

می گیریم ما از ابتدای تولد با مادر و پدر و برادر و خواهر و خویشان ارتباطبرقرار می کنیم سپس به مدرسه می رویم و آنجا نیز هر روز با معلمان وهمکلاسی هایمان ارتباط داریم.

 وقتی بزرگ تر می شویم، ازدواج می کنیم،صاحب فرزند می شویم، 

با همسر و فرزندان زندگی می کنیم .

 

4-    در چه صورت افراد حقوقی بر مبنای قوانین یک کشورمی توانند داشته باشند.

در صورتی که تبعهٔ آن کشور باشند.

 

5-    نمونه هایی از حقوق خود در خانه را بنویسید

هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی وشناسنامه داشته باشد.

فرزندان حق دارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند.

همه حق دارند با سواد شوند و تحصیل کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند.

همۀ افراد حق دارند غذا، لباس و مسکن مناسب داشته باشند.

هیچ کس حق ندارد دیگری را مسخره کند یا به او صدمه بزند.

 

6-    نمونه هایی از حقوق خود در مدرسه را بنویسید

هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به او به اندازۀ سایردانش آموزان توجّه کنندو

 مسئولان یا معلمان مدرسه در این باره تبعیضی بین او و دیگران قائل نشوند

هردانش آموزی حق دارد نظرش را دربارۀ مشکلات درسی یاروش های آموزشی در مدرسه، مؤدبانه و محترمانه بیان کند

هیچکس نباید در مدرسه مورد تمسخر یا تنبیه بدنی قرار بگیرد

 

7-    نمونه هایی از حقوق خود در محیط زندگی و کشور  را بنویسید

هر فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کند.

هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند.

همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند

 

سوالات درس 2                               

1-    حقوق متقابل   چیست؟

حقوقی است که ما در روابطی که با  دیگران برقرار می کنیم دارای   آن حقوق می شویم.

 

2-    چرا حقو  مسئولیت به منزلهٔ دو کفه ترازو هستند که بایدتعادل آنها 

حفظ شود با مثال توضیح دهید. 

 برای مثال کودکان حق دارند در خانواده از محبت و مراقبت و خوراک و پوشاک مناسب بهره مند شوند و این امر برای پدر و مادر مسئولیت وتکلیفی ایجاد می کند  تااز کودکان مراقبت کنند و تلاش کنند تا وسایل زندگی آنها را مهیا کنند.

از طرف دیگر آنها نیز با این کارها برگردن

فرزندان خود حق می یابند و فرزندان نیز وظیفه و مسئولیت دارند که به والدین  خوداحترام بگذارند و از آنها اطاعت کنند.

پس همان طور که ما حقوقی داریم، مسئول هم هستیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-    مسئولیت یعنی چه ؟ مسئولیت یعنی وظایفی که هر یک از ما به عهده داریمو انتظار

 می رود آنها را انجام دهیم.

وقتی فردی وظایف و تکالیف خود را خوب انجام می دهد می گویند  او فردمسئولی است.

 

4-    آیا ممکن است کسی مسئولیتی نداشته باشد ؟

افراد در نقش های مختلف، مسئولیت های مختلف دارند. اگر چه ممکن است بعضی افراد مسئولیت های بیشتر یا مهم تری داشته باشند اما هیچ فردی نیست که مسئولیتی نداشته باشد.

 

5-    من در برابر چه چیز و چه کسانی مسئول هستم؟

من در نزد خداوند مسئول هستم.

من نسبت به خودم مسئول هستم.

من نسبت به دیگران مسئول هستم.

من نسبت به محیط زندگی خود و عالم آفرینش مسئول هستم.

 

6-    شما نسبت به اعضای خانواده چه مسئولیتی دارید؟

-         من در کار های خانه با پدر و مادرم همکاری می کنم

-. وظایف شخصی خودم را بردوش دیگران نمی گذارم.

- از پدر و مادرم اطاعت می کنم و به نصیحت هایشان گوش می دهم؛

چون آنها خوشبختی مرا می خواهند.

-         من به خواهران و برادرانم کمک و از آنها مراقبت می نمایم.

-         می دانم باید به اعضای خانواده ام احترام بگذارم

-          و هرگز نباید با پدر و مادر با تندی و گستاخی صحبت کنم.

-         از هر تصمیم یا کاری که باعث ناراحتی آنها می شود خودداری می کنم.

 

7-    شما نسبت به معلمان وهمکلاسی های خود چه مسئولیتی دارید؟

-         مقررات و نظم کلاس و مدرسه را رعایت می کنم.

-         در مدرسه همه تلاش می کنند تا من بیاموزم و پیشرفت کنم

.-  با معلمان و دیگر مسئولان مدرسه با ادب و احترام برخورد می کنم.

-         به توصیه های معلم گوش می کنم و سعی می کنم درس ها را خوب یادبگیرم

-          و تکالیفم را به موقع انجام دهم. با هم کلاسی هایم مهربان هستم و به  آنهاکمک می کنم.

-         از اموال عمومی مدرسه که متعلق به همه است محافظت می کنم.

 

8-    شما نسبت به اعضای جامعه  چه مسئولیتی دارید؟

-         در محل زندگی ام طوری رفتار می کنم که همسایگان آزرده نشوند.

-         برای حفظ امنیت با اهالی محل و مسئولان همکاری می کنم.

-         من در برابر خون شهیدانی که برای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن جاندادند

مسئول هستم .

-         من وظیفه دارم به همراه هم وطنانم برای پیشرفت و آبادانی کشورم تلاشکنم.

-         وظیفه دارم از وحدت و استقلال میهن دفاع کنم.

-         من علاوه بر کشورم در برابر مسلمانان جهان )امت اسلامی ( مسئولهستم.

 

9-    مسئولیت شما نسبت به محیط زندگی خود چیست؟

-         بهداشت و پاکیزگی را در محیط زندگی ام حفظ کنم؛

-         به محیط زیست آسیب نرسانم

-          نظم طبیعت را برهم نزنم.

  

10-  ما نسبت به خودمان چه مسئولیتی داریم؟

من با خوردن غذای مناسب و پرهیز از غذاها یا مواد مضر، رعایت بهداشت ونظافت،  خوابکافی و ورزش از بدنم مراقبت می کنم

. من از بدن خودم در مقابل موقعیت های خطرناک مثل ترقه بازی، عبور از خیابان و جاده با بی احتیاطی و نظایر آن محافظت می کنم.

من باید تلاش کنم استعدادهای خودم را بشناسم و آنها را شکوفا کنم.

من تلاش می کنم با زبانم دروغ نگویم یا غیبت نکنم. با دست و پایم کار خطا یا گناه انجام ندهم و مراقب اعمال و رفتار خود باشم.

11-  ما نسبت به خداوند که از اعمال و رفتار ما و از آنچه در قلب و فکر مامی گذرد آگاه است چه مسئولیت و وظایفی داریم؟

-         وظیفهٔ من این است که خداوند را عبادت کنم، شکرگزار نعمت هایش باشم

-         از دستورات او که برای سعادت و خوشبختی من است پیروی کنم.

-         از نعمت ها استفاده صحیح می کنم

-         قدر نعمت ها را می دانم و آنها را هدر نمی دهم

 12- بین حق و مسئولیت چه نوع رابطه ای وجود دارد؟

دو نوع رابطه وجود دارد:
الف)) روابط متقابلی دارند
ب)) مثل دوکفه ترازو بایدتعادل داشته باشندیعنی مساوی باشند.

سوالات درس 3                           

 

1-    چه زمانی ما نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنیم؟

    با ورود به اجتماع، روابط اجتماعی میان ما و دیگران برقرار می شود و نسبت بهیکدیگر حقوقی    پیدا می کنیم.

 

2-    آیا ما می توانیم دراستفاده از حقوق خود آزادی مطلق داشته باشیم ؟

هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود، آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم؛ بلکهتا آنجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم که 

مغایر٭ قانون نباشد. برای مثال نمی توانیمدر استفاده از حقوق

خود قوانین الهی را نادیده بگیریم یا نمی توانیم با اعمال حق خود سبب

 خسارت وزیان دیگران شویم.

 

3-    مهمترین علت بوجود آمدن مقررات وقوانین در جامعه چیست؟

برقراری نظم و حفظ حقوق افراد

 

4-    به طورکلی قانون و مقررات به چند دلیل بوجود آمده است؟

الف- حفظ حقوق افراد     ب-  برقراری نظم و امنیت

 

5-    عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه سبب چه چیزی می شود؟

 علاوه بر به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود

 

سوالات  درس 4                          

 

1-مقررات چند نوع است برای هر کدام مثال بزنید.

(مقررات چگونه به وجود می آیند؟)

 

1- گاهی مقررات به صورت دستور های مذهبی و اخلاقی است

. برای مثال، هیچ کس نباید با کفش وارد نمازخانه و مسجد شود.

 

2-گاهی گروه های اجتماعی به صورت توافق یا عادت و رسم از مقررّاتی پیروی میکنند؛

 برای مثال، ایستادن در صف اتوبوس و یا نانوایی، قاعده ای اجتماعی است که مردم برای حفظ نظم آن را پذیرفته و رعایت می کنند.

 

3-هرگاه مقررات به وسیلهٔ یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود، 

نام«قانون » به خود می گیرد؛

 برای مثال، ممنوعیت عبور از چراغ قرمز، یک قانون راهنمایی و رانندگی است که در مجلس تصویب شده است و چنانچه راننده ای از آن تخلّف کند جریمه می شود.

همچنین، هیچ کس نمی تواند بدون داشتن صلاحیت و مدرک پزشکی 

به درمان مردمبپردازد و این یک قانون مصوّب است و اگر کسی از آن سرپیچی کند 

مجازات میشود.

 

2- مهمترین قانون هر کشور چیست ؟ قانون اساسی

 

3- کدام قانون   مادر  همه ی قانون ها است وسایر قوانین در چارچوب آن تصویب می شود ؟

قانون اساسی

 

4- در قانون اساسی  هر کشور چه چیزهایی معین شده است؟

مهم ترین حقوق ملت و همچنین مهم ترین روابط و وظایف حکومت و مردم

 

5-  پس از پیروزی انقلاب اسلامی کدام نهاد برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد ؟

مجلس خبرگان

6-پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس خبرگان بر چه اساسی قانون اساسی را نوشتند و تصویب کرد ؟

بر اساس اهداف انقلاب

7-قانون اساسی در چه تاریخی به همه پرسی (رأگیری) گذاشته شد ونظر مردم درباره ی آن چه بود؟

در روزهای 11 و 12 آذر ماه 1358 به همه پرسی٭ گذاشته شد و مردم به 

آن رأیمثبت یا آری دادند

 

8-قانون اساسی چند اصل دارد؟  177  اصل

 

9-وظیفه قوه مقننه چیست ؟

قوهٔ مقنّنه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چارچوب قانون اساسی به عهدهدارد

 

10-قوه مقننه از چند بخش تشکیل شده است ؟

الف- مجلس شورای اسلامی  ب- شورای نگهبان

 

11-نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای چه مدت و چگونه انتخاب می شوند؟

آنها برای یک دورهٔ چهار ساله از سوی مردم مناطق مختلف کشور ما انتخاب میشوند

 

12-رئیس مجلس چگونه انتخاب می شود؟

نمایندگان، از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب می کنند.

 

13-شورای نگهبان شامل چند نفر است؟

این شورا مرکب از 12 نفر است. 6 نفر فقیه٭ که از سوی رهبر جمهوری اسلامیانتخاب می شوند و 6 نفر حقوقدان 

که از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی میشوند.

 

14-شورای نگهبان چند وظیفه مهم دارد؟

 

الف( این شورا همهٔ قوانینی را که مجلس تصویب می کند با قانون اساسی و 

اصول واحکام دین اسلام تطبیق می دهد و اگر قوانین تصویب شده با قانون اساسی

 و اصول واحکام دین مغایرت٭

داشت آنها را رد می کند یا دوباره به مجلس برمی گرداند تا اصلاح شود.

 

ب( این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اس

/ 0 نظر / 64 بازدید