پست های ارسال شده در اسفند سال 1396

سوالات متن درس به درس مطالعات پایه هفتم

فصل اول سوالات تشریحی  درس یک من حق دارم: پاسخ کامل بدهید : 1.       1.     خداوند درباره گرامی بودن مقام انسان در قرآن چه می فرماید ؟ 2.       2.     منظور از حق یا حقوق یعنی چه ؟ 3.       3.     انسان چگونه در ارتباط با انسان های دیگر از حقوق اجتماعی برخورد دار می گردد ؟ 4.       4.     چهار مورد از حقوق هر انسانی را نام ببرید : 5.       5.     هر فرد در خانواده از چه حقوقی برخوردار است ؟ 6.       6.     هر فرد در مدرسه از چه حقوقی برخوردار است ؟ 7.       7.     هر فرد در محیط زندگی و کشور از چه حقوقی برخوردار است ؟ سوالات چهارجوابی درس اول  : 1) کدام مورد از حقوق فرزندان در خانواده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 198 بازدید