# بارم_بندی_درس_مطالعات_هفتم_و_هشتم_سالتحصیلی93-94

بانک سوالات نوبت اول پایه هفتم

نمونه 1                   نمونه 2      نمونه3                    نمونه4      نمونه5                     نمونه6      نمونه7                     نمونه8      نمونه9                     نمونه10     نمونه11                   نمونه12     نمونه 13
/ 0 نظر / 49 بازدید

نمونه سوالات نوبت دوم مطالعات هشتم

  بسمه تعالی اداره آموزش وپرورش شهرستان زنجان نام ونام خانوادگی:                                           نام پدر:                            دبیرستان  :................ امتحانات پیش نوبت دوم       آزمون درس : مطالعات اجتماعی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 489 بازدید

نمونه سوالات پایه هفتم

  بسمه تعالی                   آزمون مطالعات اجتماعی پایه هفتم– سال تحصیلی 94-1393 ردیف سؤالات بارم الف           گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. 1- کدام یک جزء ویژگی های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

نمونه سوالات مطالعات هشتم

  بسمه تعالی                   آزمون مطالعات اجتماعی پایه هشتم دبیرستان شاهد  – سال تحصیلی 94-1393 ردیف سؤالات بارم الف           گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. 2-کدام یک از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید